¿Qué español enseñar?

 
 

Emner:

Udgivelser

Ordbøger

Sange i sp-UV

Skrivepædagogik

Film i sp-UV

Multimedier

 Rapport om ASELE's kongres 13 - 16. september 2000 i Zaragoza

I september måned deltog jeg, med rejsetilskud fra PAU (pædagogisk arbejdsudvalg i Storstrøms Amt)  i en kongres for spansklærere i hele verden, organiseret i foreningen ASELE (ASociación para la enseñanza del Español, Lengua Extranjera).

Kongressens overordnede tema udspringer af et spørgsmål, alle sproglærere må stille sig: hvilken variant eller hvilke varianter af sproget skal man undervise i? Det er sikkert alment kendt, at engelsklærere må gøre sig selv og eleverne klart, om man i et givent forløb arbejder med amerikansk, australsk eller britisk sprogbrug - og om den/de, der taler, er unge eller ældre, højtuddannede eller analfabeter, osv. Noget tilsvarende gælder i den spansktalende verden, hvor der også er forskelle mellem sprogbrug i Europa og i de store områder i Nord-, Mellem- og Sydamerika, hvor der tales spansk – og mellem forskellige alders- og samfundsgruppers sprogbrug.

En særlig opmærksomhed blev helliget emnet ordbøger, idet María Moliner, kvinden bag den banebrydende "brugs-ordbog" Diccionario de Uso del español, i år ville være blevet 100 år.

Kongressen fandt sted i den autonome region Aragoniens hovedstad Zaragoza, en by med ca. 600.000 indbyggere og et fremtrædende universitet, som året rundt modtager mange udenlandske studerende, der skal lære spansk; det var desuden det første spanske universitet der tilbød sommerkurser for udlændinge (i Pyrenæerbyen Jaca). Man har altså på Zaragozas universitet stor ekspertise inden for spanskundervisning for udlændinge. En yderligere grund til, at kongressen i år fandt sted i Aragonien, er, at María Moliner blev født i Paniza, en lille aragonsk by.

Programmet var organiseret med kollegiale fremlæggelser om formiddagen fra 9 - 13 og om eftermiddagen fra 16-19.30, dog var en eftermiddag helliget en ekskursion til småbyer i omegnen, deriblandt naturligvis Paniza. Fra 13-14 var der forelæsning ved en eller flere eksperter inden for sprogforskning. Hver dag var der desuden udstilling af undervisningsmaterialer fra forskellige forlag.

Der deltog ca. 400 spansklærere både fra private kurser og offentlige uddannelsesinstitutioner i Spanien, andre EU-lande, de tidligere Østlande, Israel, Asien og Amerika. Godt og vel 100 af deltagerne præsenterede et emne for kollegerne i "værksteder" på en time eller fremlæggelser på 30 minutter.

Det var derfor langt fra muligt at høre alt, hvad der foregik, men i kataloget redegjorde hver kollega kort for indholdet i sin fremlæggelse. Jeg havde derfor mulighed for at vælge, hvad jeg fandt mest relevant.

I det følgende vil jeg berette om noget af det interessante stof, der blev fremlagt.

Udgivelser

Som sagt var der udstilling af læremidler fra forskellige forlag. Jeg havde fået i opdrag at se efter velegnet materiale til Amtscentrets spansk-samling. Jeg medbringer kataloger - og kan anbefale følgende materiale fra forlaget Difusión:

Un paseo por España - en kulturel rejse gennem Spaniens forskellige autonome regioner.
Det er et fremragende materiale, bestående af video og solidt gennemarbejdet stof til læreren, udførlige realkommentarer, både historisk og sprogligt, og storartede og varierede opgaver til de studerende, til brug før, under og efter, at de ser videoen.

Gente de la calle - et tilsvarende materiale, hvor emnet er folks dagligliv.

Disse to video'er så jeg demonstreret, og derfor kan jeg varmt anbefale, at de anskaffes til Amtscentrets samling. Det fremgår af kataloget, at Aagots Boghandel er forhandler her i landet, og man kan også bestille direkte fra: www.difusion.com.
I betragtning af det nævnte materiales høje kvalitet vil jeg også pege på følgende, omend jeg ikke så det demonstreret:

Desde España: Video, hvor man udnytter TV-reklamer til undervisningsforløb.

En clave de sol - en multimedie-roman om en rejse til/i Barcelona, som bringer realkommentarer, øvelser, illustrationer, samtaler og spil.

Fra forlaget edelsa vil jeg pege på Dual - 100 par-opgaver til træning af sproglige færdigheder, lige fra alfabetet til brug af udsagnsordenes fremtidsformer. Det er tilladt at fotokopiere arkene.
Også edelsa har en hjemmeside med orientering om materialerne: www.edelsa.es

Ordbøger

I denne kategori vil jeg fremhæve, at María Moliners Diccionario de Uso, som nok alle spansklærere kender og støtter sig jævnligt til, nu er nyudgivet, og desuden findes i en (lidt) mindre udgave i ét bind, samt på CD-ROM.

Som nævnt blev der holdt forelæsning hver dag midt på dagen. Min "favorit", dr. Josefa Gómez de Enterría fra universitetet i Alcalá arbejder med special-ordbøger og gav dels en meget interessant kort fremstilling af, hvordan nye tekniske betegnelser skabes, dels en meget nyttig oversigt over special-ordbøger - ikke mindst i web-udgaver.

En underholdende forelæser var også dr. Elena Rojas Mayer fra Tucumán i Argentina: hun kom med mange sjove eksempler på variation i ordforråd og de misforståelser, der kan komme ud af det.

Forløbsbeskrivelser

For en spansklærer var det allermest givende naturligvis de mange fremlæggelser af undervisningserfaringer. Jeg vil her omtale dem i store træk. Det er en aftale, at jeg på et af Amtscentrets kommende kurser for spansklærere kommer nærmere ind på de gode ideer til undervisningen, som jeg fik med mig hjem.


Om sange

Araceli San Martín Moreno og Hamish Binns (fra Saint Louis University's afdeling i Madrid) er i færd med at skrive en bog, hvor de giver detaljerede anvisninger på at anvende sange i undervisningen. Bogen udkom i 2002 under navnet "Al son de los poetas".

Gaspar Cuesta Estévez præsenterede sine ideer til at bruge sange af Joaquín Sabina - et ganske enkelt materiale, men en rig variation af aktivering af de studerende.

 

Om skrivepædagogik og zen

Felisa Rey Marcos, som i 20 år har undervist på et katolsk tysk universitet i Japan(!) fortalte om den særlige strategi hun har udviklet i skriveundervisningen, under hensyntagen til, at de studerende er opdraget i zen-traditionen, og derfor har en anden tilgang til arbejdsprocesser end vestens unge: de skal have tid, og får de den, bliver de kreative. Blandt elementerne i hendes skrivepædagogik er absolut tavshed i de 90 minutter, en lektion varer - al kommunikation er skriftlig. (Hun møder først de studerende på tredje semester, og de har timer i samtale, grammatik mm med andre lærere i ugens løb).

Om film

Roberto Castón Alonso er en ung kollega, som arbejder i Enforex i Barcelona. I det undervisningsforløb, han fremlagde, tog han udgangspunkt i, at de fleste af Enforex-kursisterne er unge udlændinge, der gerne vil kommunikere med jævnaldrende spaniere. Spørgsmålet "Hvilket spansk skal vi undervise i" har altså et specifikt svar dér: de unges sprog, men med forståelse for grænserne mellem ungt og stødende. Castón fortalte om sin anvendelse af romanen "Historias del Kronen" om unge 'desperados' i Madrid og filmatiseringen af den. Dette forløb var overordentlig vel tilrettelagt, og hvis det er muligt at få Castón hertil, vil jeg varmt anbefale et kursus med ham.

Om multimedier

Véronique Peiffer arbejder på en handelshøjskole i Belgien. Hun har sammen med en data-tekniker lavet et imponerende multimedie-forløb på basis af filmen "Tesis" (om en journaliststuderende, der skriver speciale om splatterfilm med virkelige ofre). Hun kom ind på copy right-problemerne - og i øvrigt efterlyste hun partnere til flernationers samarbejde finansieret via EU-programmerne

Lucía I. Llorente et al. fra Atlanta, Georgia fremlagde deres "guidede læsning" af romanen "Historia de una maestra" af Josefina Aldecoa; de har tilrettelagt den for et hold universitetsstuderende. Det var særdeles interessant at høre, hvordan de dels havde struktureret gennemgangen indholdsmæssigt og tematisk - med ledetråden "overvejelser over erindringsprocessen": hvordan udvælger vi (ubevidst) det, vi erindrer, og hvordan sammensætter vi det til en historie. Historien har direkte og aktuel appel til de studerende - de skal selv være lærere, ligesom fortælleren, bogen foregår under og efter den spanske borgerkrig - og nu var der borgerkrig i Bosnien...
Efter en nøje gennemgang af bogens materiale, udarbejdelse af gloser, realkommentar osv har Llorente og hendes kolleger i projektet lavet et "guidet undervisningsforløb" med multimedie-redskaber.

María Jesús Fernández fra Salford universitetet i Manchester gennemgik et meget velovervejet projekt for læsetræning på højt niveau (bl.a. om overgangen fra diktatur til demokrati i Spanien) med brug af hypertext og indlagte opgaver, lavet med programmet "Question Mark"

TAK

Afslutningsvis vil jeg takke PAU for tilskuddet til min deltagelse i denne kongres. Det var særdeles givende at høre de mange engagerede kollegers beretninger om deres praksis og om forholdene for spanskundervisning verden over. Om et års tid udkommer ACTAS - en publikation, der omfatter alle indlæg på kongressen, og forhåbentlig bliver den slags tilgængeligt via internet i en overskuelig fremtid.

Jeg vil også for andre spansklærere fremhæve foreningen ASELE som et forum, hvor man kan fremlægge egne erfaringer til diskussion og inspiration under meget "hyggelige" former. Til den gode stemning bidrog naturligvis også de selskabelige arrangementer, rundvisning i Zaragozas historiske bydel og reception i det kolossale rådhus, udflugt til Cariñenas småbyer, deriblandt María Moliners fødeby - samt festmiddag fredag kl. 22 i universitetets store sal, hvor vi blev underholdt af en "tuna" (studentersangere i renæssancetøj). Organisationen var forbilledlig, under ledelse af professor María Antonia Zorraquino i samarbejde med ASELE og bystyret i Zaragoza.